Anunturi publice


2018-06-25

Anunt public privind decizia Etapei de incadrare pentru proiectul: REFACERE SISTEM RUTIER PE SECTORUL DE DRUM DN 22A KM 38 + 100 - KM 39 + 500 JUDEȚUL TULCEA

 

DRPD CONSTANTA, titular al proiectului „REFACERE SISTEM RUTIER PE SECTORUL DE DRUM DN 22A KM 38 + 100 - KM 39 + 500 JUDEȚUL TULCEA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „REFACERE SISTEM RUTIER PE SECTORUL DE DRUM DN 22A KM 38 + 100 - KM 39 + 500 JUDEȚUL TULCEA” propus în extravilan, com. Ciucurova, sat Ciucurova, jud. Tulcea, identificat prin DN 22A KM 38+100 - KM 39+500.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Tulcea, strada 14 Noiembrie, nr. 5, Tulcea, în zilele de luni până joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00- 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

 

Data actualizarii paginii: 23-08-2023

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate