Informatii utileLegea 544 din 2001

 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

- Hotararea de Guvern nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Solicitarea de informații de interes public

Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care  priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei”(art.2, lit (b) din Legea nr.544/2001)                                                   

În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice informații de interes public.  

Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate, în scris sau verbal, termenele prevăzute de Legea 544/2001.

Solicitarea în scris a unor informații de interes public se poate face prin completarea formularului de cerere pus la dispoziție pe pagina noastră de internet.

Reclamația administrativă

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, poate depune reclamația administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001.

- formular Reclamatie administrativa (model 1) - in cazul raspunsului negativ

- formular Reclamatie administrativa (model 2) - in cazul netrimiterii raspunsului in termenul legal

Buletin informativ

Conform art.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care cuprinde urmatoarele informatii de interes public din oficiu:

Informatii de interes public

Trimitere catre pagina unde sunt publicate informatiile

pe site-ul institutiei (link sectiune)

 

a)

actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

   CNAIR - Legislatie

b)

structura organizatorica, atributiile departamentelor autoritatii sau institutiei publice

Organigrama

c)

numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

Conducere DRDP

d)

coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice

Contact

 

Program audiente

e)

audiente

f)

sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

 

g)

programele si strategiile proprii

 

h)

lista cuprinzand documentele de interes public

   Lista informatii publice

i)

lista cuprinzand categoriile de documente de interes public produse si/sau gestionate

j)

modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Formular reclamatie administrativa (model 1) - in cazul raspunsului negativ

Formular reclamatie administrativa (model 2) - in cazul netrimiterii raspunsului in termenul legal

 

 

Data actualizarii paginii: 05-04-2019

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate