Anunturi publice


2024-03-14

Anunt public privind decizia etapei de incadrare al proiectului LUCRARI DE REPARATII LA POD PE DN 3, KM 178+520, SAT NEGURENI, JUD. CONSTANTA, amplasat in Com. Baneasa, DN3, KM 178+520, jud. Constanta

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
D.R.D.P. CONSTANTA, cu sediul in Mun. Constanta, prel. Traian, F.N., jud. Constanta, titular al proiectului: LUCRARI DE REPARATII LA POD PE DN 3, KM 178+520, SAT NEGURENI, JUD. CONSTANTA, amplasat in Com. Baneasa, DN3, KM 178+520, jud. Constanta, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: LUCRARI DE REPARATII LA POD PE DN 3, KM 178+520, SAT NEGURENI, JUD. CONSTANTA, amplasat in Com. Baneasa, DN3, KM 178+520, jud. Constanta.

Proiectul deciziei de incadrare, motivele care o fundamenteaza pot ft consultate la sediul
APM Constanta din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, in zilele de luni pana vineri intre orele 09,00-13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet
http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Constanta.

 

Data actualizarii paginii: 14-03-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate