Comunicate


2023-10-25

Comunicat CNAIR - CNAIR lansează aplicația informatică eAST - emitere Autorizatii Speciale de Transport în format electronic!

CNAIR lansează aplicația informatica eAST - emitere Autorizații Speciale de Transport la cerere în mod electronic”destinată obținerii Autorizațiilor Speciale de Transport (AST) de către operatorii de transport, cu plata tarifelor aferente, în mod automat, în baza datelor furnizate de solicitant, fără intervenția unui operator uman, ca parte a strategiei proprii privind procesul de digitalizare.

Mediul de test al aplicației a fost pus la dispoziția operatorilor de transport, în vederea cunoașterii funcționalităților acesteia și efectuarea de simulări ale procedurii de obținere a AST, similar cu mediul de producție, ce urmează a fi lansat începând de miercuri, 25.10.2023.

Limitele maselor și dimensiunilor până la care aplicația este configurată în prezent să emită AST sunt după cum urmează:

Parametrul

Valoarea maxima pana la care se poate emite AST

U.M.

Limită emitere AST pentru masa totală divizibilă  - masa totală să nu depăşească cu mai mult de 25% masa totală maximă admisă                                                               

-

tone

Limită emitere AST permanenta pentru masa totală indivizibilă

50.00

tone

Limită emitere AST cursa pentru masa totală indivizibilă

50.00

tone

Limită emitere AST pentru depășiri ale masei maxime admise pe axa simplă – cu pana la:

3.50

tone

Limită emitere AST pentru depășiri ale masei maxime admise pe axa dublă – cu pana la:

6.00

tone

Limită emitere AST pentru depășiri ale masei maxime admise pe axa triplă – cu pana la:

7.00

tone

Limită emitere AST pentru depășirea lungimii maxime admise pentru lungime divizibilă – cu pana la:

3.00

metri

Limită emitere AST permanent pentru lungime indivizibila (maximum)

25.00

metri

Limită emitere AST cursa pentru depasiri ale lungimii maxime admise pentru lungime indivizibilă

25.00

metri

Limită emitere AST pentru depasiri ale lățimii maxime admise (dimensiune divizibila)

3.20

metri

Limită emitere AST permanent pentru depasiri ale lățimii maxime admise (dimensiune indivizibila)

3.20

metri

Limită emitere AST cursa pentru depasiri ale lățimii maxime admise (dimensiune indivizibila)

3.20

metri

Limită emitere AST cursa pentru depasiri ale inălțimii maxime admise (dimensiune indivizibilă)

4.00

metri

Limită emitere AST cursa si permanenta în aplicația eAST pentru depasiri ale inălțimii maxime admise (dimensiune divizibila)

4.00

metri

Limită emitere AST permanenta pentru depasiri ale inălțimii maxime admise (dimensiune indivizibila)

4.00

metri

Limită emitere AST permanenta pentru depasiri ale masei totale maxime admise, in cazul vehiculelor cu depasiri constructive (dimensiune indivizibila)

50.00

tone

Limită emitere AST permanenta pentru depasiri ale lungimii maxime admise,  in cazul vehiculelor cu depasiri constructive (dimensiune indivizibila)

25.00

metri

Limită emitere AST permanenta pentru depasiri ale lățimii  maxime admise,  in cazul vehiculelor cu depasiri constructive (dimensiune indivizibila)

3.20

metri

Limită emitere AST permanenta pentru depasiri ale înălțimii  maxime admise,  in cazul vehiculelor cu depasiri constructive (dimensiune indivizibila)

4.00

metri

 

Ulterior, în funcție de evoluția traficului și de darea în exploatare a noi sectoare de drumuri de interes național, cu capacitate portantă crescută, aceste limite pot fi actualizate cu majorări superioare celor inițiale.

Având în vedere prevederile legale actuale privind declararea pe proprie răspundere a caracteristicilor vehiculelor cu depășiri, operatorii de transport sunt rugați să consulte “Manualul utilizatorilor externi” și termenii și condițiile de utilizare afișate pe site-ul CNAIR la secțiunea “Informații transporturi rutiere - Autorizații”

Precizăm faptul că organele de control abilitate au fost informate cu privire la emiterea AST prin aplicația eAST și la modalitățile de verificare a conformității cu informațiile existente în baza de date proprie CNAIR.

Subliniem faptul că CNAIR va asigura suport tehnic în utilizarea aplicației și cunoașterea funcționalităților sale.

http://cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/cnair-lanseaz%C4%83-aplica%C8%9Bia-informatic%C4%83-east-emitere

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate