Comunicate


2024-01-18

Comunicat CNAIR - Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru realizarea a 9 noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2, A3

București, 12.01.2024

"Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru realizarea a 9 noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2, A3

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 29.12.2023, Actul Aditional nr.3, la Contractul de Finantare nr. 98/29.04.2021, pentru proiectul: "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru realizarea a 9 noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2, A3”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica urmatoarele conditii importante:

Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1) si (2)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 1.904.083,18 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune in suma de 1.367.705,85 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

Art.II. (6) Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului de 15% la POIM, este de 241.359,85 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 295.017,48 lei.

Cod proiect:143412.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/elaborare-studiu-de-fezabilitate-si-proiect-tehnic-55

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate