Comunicate


2018-11-13

Comunicat CNAIR SA - A fost desemnat câștigătorul licitației pentru construcția Variantei de Ocolire a orașului Babadag

Astăzi, 13.11.2018, a fost finalizată Procedura de achiziție publică a lucrărilor de "Refacere sistem rutier DN22H km 0+000 - 1+590, Varianta Ocolitoare Oraș Babadag".

Ofertantul declarat câștigător conform criteriilor din documentația de atribuire este S.C. Oyl Company Holding Slobozia cu o ofertă în valoare de 4.366.062,068 lei fără TVA.

Termenul de execuție este de 6 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, iar perioada de garanție a lucrărilor este de 36 de luni.

După expirarea perioadei legale de depunere a eventualelor contestații, respectiv 20 noiembrie 2018, se va semna contractul de execuție.

http://cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/fost-desemnat-c%C3%A2%C8%99tig%C4%83torul-licita%C8%9Biei-pentru

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate