Comunicate


2019-07-10

Comunicat CNAIR SA - Drum TransRegio (TR ISTER) Braila -Slobozia - Calarasi - Chiciu, Etapa I - Pasaj denivelat pe DN21, km 105+500

București, 09.07.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 08 iulie 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul Drum TransRegio (TR ISTER) Braila -Slobozia - Calarasi - Chiciu, Etapa I - Pasaj denivelat pe DN21,km 105+500”în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.2-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Cresterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului: este, ca parte din reteaua TEN-T Globala, imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Rezultatul așteptat al proiectului este : realizarea Studiului de Fezabilitate aferent pasajului denivelat de la km 105+500 pe DN 21.

Valoarea totală a proiectului este de 542.493,30 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala- 389.739,90 lei, 15% contribuția proprie- 68.777,63 lei, restul de 83.975,77 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 6 luni

Cod proiect: 130483

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/drum-transregio-tr-ister-braila-slobozia-calarasi

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate