Comunicate


2022-01-28

Comunicat CNAIR SA - Drumul Expres Constanta-Tulcea-Braila

Proiectare (SF, PT, DTAC) pentru Drumuri de legatura cu conexiune la

Drumul Expres Constanta-Tulcea-Braila

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus în data de 26.01.2022, Aplicația de Finanțare pentru proiectul Proiectare (SF, PT, DTAC) pentru Drumuri de legatura cu conexiune la Drumul Expres Constanta-Tulcea-Braila în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a metroului, Obiectiv Specific 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregătire proiecte de investiţii, Operațiunea Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T centrală.

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Tulcea, conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila, inclusiv promovarea mobilitatii urbane bazata pe utilizarea transportului public auto de calatori, nepoluant, imbunatatit, si reducerea numarului de deplasari cu transportul privat cu autoturisme.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii necesare modernizarii si extinderii transportului public de calatori durabil, atractiv si eficient prin infiintarea unui depou modern pentru autobuze electrice, constructia/ reabilitarea/ modernizarea a 29 statii de calatori, infiintare statie de capat si parcare tip park&ride, reabilitarea a 4 strazi si optimizarea intersectiilor parcurse de transportul public de calatori. Asigurarea unei infrastructuri de calitate va genera rezultate precum cresterea numarului de pasageri pe unitate de transport si a utilizatorilor care vor opta pentru transportul public urban, in detrimentul celui cu autoturisme personale.

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2. Asigurarea unui transport public auto modern si nepoluant si incurajarea transportului privat alternativ prin achizitionarea unui numar de 20 autobuze electrice si infiintarea a 20 statii de incarcare autobuze la depou si 5 pe traseu, in cadrul statiei de capat, determinand astfel reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si gaze poluante si cresterea calitatii vietii in Municipiul Tulcea, alaturi de montarea a 2 statii de incarcare automobile electrice. Indeplinirea prezentului obiectiv va conduce la reducerea semnificativa a gazelor cu efect de sera generate de transportul rutier, atat public, in mod direct, cat si a celor generate de transportul rutier cu masina personala, fie prin cresterea numarului de persoane care vor opta pentru transportul public de calatori, fie prin cresterea numarului de utilizatori de autoturisme electrice, fiind incurajati de echipamentele de incarcare care vor fi puse la dispozitie.

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3. Optimizarea transportului public urban din Municipul Tulcea prin implementarea unor sisteme de transport inteligente, respectiv: - Subsistem AVL - solutie de monitorizare si dispecerizare vehicule; - Subsistem de E-ticketing - solutie de taxare bazata pe utilizarea cardului contactless si bilete de hartie; - Subsistem de informare calatori in vehicul - panouri de informare in tehnologie LED si infotainment; - Subsistem de numarare calatori in vehicul; - Subsistem de securitate - solutie de monitorizare video la nivelul vehiculului; - Portal de informare calatori "Travel Planner" - portal WEB si aplicatie de mobil (Android, IOS); - Subsistem de semaforizare. Prin implementarea sistemelor inteligente de transport, vor fi create conditiile unor servicii accesibile, eficiente, in conditii de confort si siguranta, care contribuie la cresterea calitatii vietii si la dezvoltarea economica.

OBIECTIVUL SPECIFIC 4. Asigurarea informarii si publicitatii proiectului si a obiectivului investitiei prin materiale si actiuni de promovare/ constientizare specifice. Prin implementarea activitatilor de informare si promovare, va creste numarul de pasageri care vor utiliza transportul public si a celor care vor utiliza transportul electric individual.

 

Valoarea totală a proiectului este de 8,622,040.04 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala - 6,223,266.53 lei, 15% contribuția proprie 1,098,223.50 lei, restul de 1,300,550.01 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: 21 luni

Cod proiect 154381

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regioanala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/drumul-expres-constanta-tulcea-braila

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate