Comunicate


2021-03-31

Comunicat CNAIR SA - Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de investitii, Documentatie Tehnica obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.) si Proiect Tehnic de Executie (P.T.E.) pentru obiectivul Reparatie capitala Pod pe DN3B km 0+822

“Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de investitii (D.A.L.I.), Documentatie Tehnica obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.) si Proiect Tehnic de Executie (P.T.E.) pentru obiectivul Reparatie capitala Pod pe DN3B km 0+822 peste Canal Calarasi, Judetul Calarasi, L = 853,78 m”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 26.03.2021 Cererea de Finanțare pentru proiectul ”Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de investitii (D.A.L.I.), Documentatie Tehnica obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.) si Proiect Tehnic de Executie (P.T.E.) pentru obiectivul Reparatie capitala Pod pe DN3B km 0+822 peste Canal Calarasi, Judetul Calarasi, L = 853,78 m” in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este este de a creste mobilitatea pe drumul Transregio TR1 Braila-Calarasi-Chiciu, prin asigurarea unui standard rutier adecvat, contribuind astfel la promovarea competitivitatii economice si la imbunatatirea eficientei pentru bunuri si pasageri.

Scopul general al activitatilor este de a defini, a descrie si prezenta Proiectul, de a analiza fezabilitatea si riscurile specifice ale Proiectului, de a estima costurile si beneficiile acestuia, in vederea planificarii si obtinerii finantarii necesare, respectiv a implementarii cu succes a prevederilor Proiectului, cu incadrarea in bugetul de costuri estimat si in graficul planificat de realizare.

Obiectivul specific al proiectului il reprezinta Elaborarea D.A.L.I., a Proiectului Tehnic de Executie si a Documentatiei tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C).

 

Valoarea totală a proiectului este de 1.285.210,08 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 919.460,71 lei,15% contributia proprie – 162.257,77 lei.

Durata proiectului: 6 luni.

Cod proiect 150523.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/elaborare-documentatie-de-avizare-lucrarilor-de

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate