Comunicate


2020-05-05

Comunicat CNAIR SA - Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Constanța-Tulcea

București-04.05.2020

”Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Constanța-Tulcea”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 30.04.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Constanța-Tulcea" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.1.Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră a TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptate sunt:

  • Elaborarea Studiului de Fezabilitate;
  • Elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție.

Valoarea totală a  proiectului este de 22.359.751,53 lei șiva fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-16.118.875,16 lei, 15% contribuția proprie-2.844.507,38 lei, restul de 3.396.368,99 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 27 luni

Cod proiect 137484

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/elaborare-studiu-de-fezabilitate-%C8%99i-proiect-tehnic-25

 

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate