Comunicate


2022-07-04

Comunicat CNAIR SA - Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru obiectivul Drum Expres Braila(Jijila) - Tulcea(Cataloi)

"Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru obiectivul Drum Expres Braila(Jijila) - Tulcea(Cataloi)"

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 27.06.2022, Actul Aditional nr.2, la Contractul de Finantare nr. 52/29.11.2019, pentru proiectul: "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru obiectivul Drum Expres Braila(Jijila) - Tulcea(Cataloi)".

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica urmatoarele conditii importante:

  • Art.I. La Conditii Generale, Articolul 2 - Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin. (2): "Perioada de implementare a Proiectului este de 43 de luni, respectiv intre data 01.07.2020 si data 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor."

Cod proiect:129180.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/elaborare-studiu-de-fezabilitate-si-proiect-tehnic-49

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate