Comunicate


2019-02-26

Comunicat CNAIR SA - Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Brăila (Jijila) - Tulcea (Cataloi)

București, 14.02.2019

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 20februarie 2019Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Braila (Jijila) - Tulcea (Cataloi)"în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Cresterea mobilitatiipe reteaua rutiera TEN-T Globala.

Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Globala, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în Uniunea Europeană, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condiții pentru creșterea volumului investitorilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptateale proiectului sunt :

- realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului tehnic.

Valoarea totală a  proiectului este de 22.870.639,08lei șiva fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85%contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-16.426.956,14 lei, 15% contribuția proprie-2.898.874,62lei, restul de3.544.808.32reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 27 luni

Cod proiect 129180

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/elaborare-studiu-de-fezabilitate-%C8%99i-proiect-tehnic-12

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate