Comunicate


2019-12-06

Comunicat CNAIR SA - Elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru obiectivul Drum Expres Braila (Jijila) - Tulcea (Cataloi)

”Elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru obiectivul Drum Expres Braila (Jijila) - Tulcea (Cataloi)”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 29.11.2019, încheierea Contractului de Finanțare nr.52 pentru proiectul "Elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru obiectivul Drum Expres Braila (Jijila) - Tulcea (Cataloi)” în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, O.S.2.1 - Cresterea mobiltatii pe reteaua rutiera TEN-T globala.

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Rezultatul așteptat al proiectului este intocmirea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic de Executie.

Valoarea totală a proiectului este de 22.870.639,08 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională - 16.426.956,14 lei, 15% contribuția proprie - 2.898.874,62 lei, restul de 3.544.808,32 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni, respectiv între data de 01.07.2020 și 30.09.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 129180.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Sorin Florin SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/elaborare-studiu-de-fezabilitate-si-proiect-tehnic-21

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate