Comunicate


2020-09-29

Comunicat CNAIR SA - Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru obiectivul Drum Expres Braila (Jijila)- Tulcea (Cataloi)

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru obiectivul Drum Expres Braila (Jijila)- Tulcea (Cataloi)”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 25.09.2020Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 52/29.11.2019, pentru proiectul: „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru obiectivul Drum Expres Braila (Jijila)- Tulcea (Cataloi)”.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica:

 

Art.I. Articolul 2, alin (2)  se modifica si va avea urmatorul cuprins:”(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 27 luni, respectiv intre data 29.06.2020- 29.099.2022 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

 

Art. II. Alin (1) la Articolul 3- Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 17.509.423,36 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă de 12.591.453,06 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 2.222.021,13 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului de Finantare si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

Cod proiect:129180.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/elaborare-studiu-de-fezabilitate-si-proiect-tehnic-32

 

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate