Comunicate


2022-09-09

Comunicat CNAIR SA - Elaborare Studiu de Prefezabilitate și Studiu de Fezabilitate privind realizarea de noi noduri rutiere pe Autostrăzi

                                                                                                                                București, 07.09.2022

Elaborare Studiu de Prefezabilitate și Studiu de Fezabilitate privind realizarea de noi noduri rutiere pe Autostrăzi

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii , au convenit, în data de 06.09.2022, încheierea Contractului de Finanțare nr.158 pentru proiectul   Elaborare Studiu de Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate privind realizarea de noi noduri rutiere pe Autostrazi”,  în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific 1.1  Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului este imbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii in rețeaua de drumuri europene.

Prezentul proiect are în vedere elaborarea Studiului de Prefezabilitate și Studiului de Fezabilitate privind realizarea de noi noduri rutiere pe Autostrăzile A0, A1, A2, A3 si A7 , după cum urmeaza :

1. Nod rutier: Pantelimon (A0 – km 48) – sectorul A0 Nord;

2. Nod rutier: Ungureni (A1 – km 53) – sectorul București – Pitești;

3. Nod rutier: Sibot (A1 – km 327) sectorul Orăștie – Deva;

4. Nod rutier: Ovidiu (A2 – km 146) sectorul Fetești – Cernavodă;

5. Nod rutier: Dunărea (A2 – km 157) sectorul Fetești – Cernavodă;

6. Nod rutier: Peștera (A2 – km 181) sectorul Cernavodă – Constanța;

7. Nod rutier: Ciurila (A3 – km 33+000 pe secțiunea 2B Câmpia Turzii- Gilău);

8. Nod rutier: Romanasi (A3 – km 26) sectorul Poarta Sălajului – Nusfalău;

9. Nod rutier: Luduș (A3 zona km 18+000 a sectiunii 2A Ogra-Câmpia Turzii);

10. Nod rutier: Sandulesti (A3 zona km 17+000 a secțiunii 2B Câmpia Turzii-Gilău);

11. Nod rutier: Crasna (A3 zona km 52+000 a secțiunii 3B Mihăilești – Suplacu de Barcău);

12. Nod de descărcare pe Autostrada A7 în zona localității Dumbrava, după conexiunea Autostrăzilor A7 cu A3;

13. Nod de încărcare/descărcare Adjud (Autostrada A7).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Studiul de prefezabilitate elaborat

2. Studiul de Fezabilitate elaborat

Valoarea totală a proiectului este de 7.002.396,66 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune – 5.029.748,79 lei, 15% contribuția proprie – 887.602,73 lei, diferența până la valoarea totală reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 24 luni, respectiv între 01 Ianuarie 2022 și 31 Decembrie 2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Cod proiect 152334.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/elaborare-studiu-de-prefezabilitate-%C8%99i-studiu-de-2

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate