Comunicate


2019-09-05

Comunicat CNAIR SA - Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila

Comisia Europeană, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului1, în special articolul 102 alineatul (2),a adoptat în data de 30.08.2019Decizia de punere în aplicare a Comisiei de aprobare a contribuției financiare la proiectul major Creșterea accesibilității regiunii Dobrogea: Podul suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, selectat în cadrul programului operațional ”Infrastructura Mare” în România.

Costul eligibil total al proiectului major este  stabilit la suma de 427.487.349 euro.

Obiectivul general al acestui proiect este de a crea o cale de comunicare modernă, cu implicații în dezvoltarea regională a zonei,fluidizarea traficului între Brăila, Galați, Tulcea, Constanța, creșterea siguranței utilizatorilor, reducerea timpilor de deplasare, reducerea poluarii la toate nivelurile din zonele aflate în prezent în tranzit.

Rezultatele așteptate ale proiectului  sunt:

- Construirea unui pod peste Dunăre în zona Brăilei cu o lungime de 1.974,30 m

http://cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/pod-suspendat-peste-dun%C4%83re-%C3%AEn-zona-br%C4%83ila-2

- 19,05 km de drumuri 2x2 de drumuri între Brăila și Jijila;

- 4.350 km de 2x1 benzi care leagă drumul de Macin

Durata este de 105 luni.

Cod SMIS: 117135

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Sorin Florin SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate