Comunicate


2019-01-23

Comunicat CNAIR SA - Reabilitarea Podului peste brațul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680 și Reabilitarea Podului de la Cernavodă situat pe Autostrada A2, la km 157+600

Comunicat de presa

 

București, 21.01.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 21 ianuarie 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Reabilitarea Podului peste brațul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680 și Reabilitarea Podului de la Cernavodă situat pe Autostrada A2, la km 157+600"  în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeua rutieră TEN-T centrală.

Obiectivul principal al proiectului constă în reabilitarea Poduluide la Cernavodă pe A2, km 157+600 și reabilitarea Podului peste brațul Borcea, pe A2 la km 149+680.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. reabilitarea Podului de la Cernavodă  pe o lungime de 1.596 m;

2. reabilitarea Podului peste brațul Borcea pe o lungime de 968 m.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt : reabilitarea a 2 poduri pe Autostrada A2 și creșterea vitezei de proiectare până la 100 km/h.

Valoarea totală a  proiectului este de 166.895.060,63 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-119.404.160,53 lei, 25% contribuția proprie-21.071.322,44 lei, restul de 26.419.577,66 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 54 luni

Cod proiect 126752

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/reabilitarea-podului-peste-bra%C8%9Bul-borcea-situat-pe

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate