Comunicate


2021-01-20

Comunicat CNAIR SA - Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Focsani- Braila

București,19.01.2021

Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Focsani- Braila.

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 15.01.2021Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 64/01.04.2020, pentru proiectul:

Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Focsani- Braila.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica:

 

Conditii Generale:

Art.2 – Durata contractului si peroada de implementare a proiectului, alin (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este pana la data de 30.11.2022 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

 

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) si alin (2) vor avea urmatorul cuprins:

 

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 18.651.816,38 lei;

 

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă de 13.426.465,24 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

 

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 2.369.376,22 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

 

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

 

Cod proiect:129033.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/sprijin-pentru-pregatirea-documentatiei-tehnice-4

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate