Comunicate


2024-05-28

Comunicat CNAIR - Sistem de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, Autostrada A3 Bucuresti – Ploiesti, DN1 Bucuresti - Ploiesti

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A proiectul INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 24.05.2024 Cererea de Finanțare pentru „Sistem de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, Autostrada A3 Bucuresti – Ploiesti, DN1 Bucuresti –

Ploiesti” in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport, în cadrul RSO3.1_Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale Fondul European de Dezvoltare Regională; Obiectiv de politică: O Europă mai conectată; Prioritate:P3.Creșterea siguranței rutiere; Obiectiv specific: RSO3.1_Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale.

Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională

Operațiune: Creșterea siguranței rutiere OS 3.1 Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale.

Obiectivul general al proiectului : prin intermediul activitatilor realizate in cadrul proiectului se are in vedere cresterea gradului de siguranta rutiera pe Autostrazile A1, A2, A3 si DN1 prin implementarea sistemelor de transport inteligente (ex. ERTMS, VTMIS, Ro-RIS) si a interfetelor intre diverse moduri de transport,acolo unde nu fost implementate ca parte a interventiilor la nivelul infrastructurii, pentru cresterea sigurantei la nivelul actiunilor de control a traficului, prin dotarea a 310 km de Autostrada si 40 de km de drum national cu echipamente ITS si executia uni centru de monitorizare si informare.

Obiectivul specific al proiectului este: 315 km de autostrada dotati cu echipamente ITS; 45 km de drum national dotati cu echipamente ITS; 1 Centru de monitorizare si informare.

Valoarea totală a proiectului este de: 137.119.813,48 lei și va fi finantat prin Programul Transport astfel: contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională– 46.121.748,97 lei, contributia proprie – 69.182.623,46 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile.

Durata proiectului: 65 luni.

Cod proiect: 325542.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul PT 2021- 2027.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/sistem-de-monitorizare-si-informare-asupra-traficului

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate