Comunicate


2024-05-07

Comunicat CNAIR -Constructia Drumului expres Braila - Galati

București, 24.04.2024

 

„Constructia Drumului expres Braila - Galati”

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 22.04.2024Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 145/10.06.2022, pentru proiectul: „Constructia Drumului expres Braila- Galati”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica una dintre clauzele importante:

Art.10, alin.(1) din Contractul de Finantare-Conditii Generale:

Art.1. La Articolul 3- Valoarea contractului, alin (1) si alin (2) vor avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Proiectului „Constructia Drumului expres Braila- Galati” este de 506.438.896,08 lei (Etapa I si Etapa II), din care valoarea eligibila totala a proiectului (Etapa I si Etapa II) este de 363.261.081,05 lei iar valoarea contractului de finantare aferent Etapei I este de195.536.132,18 lei, finantata un cadrul POIM 2014- 2020, este dupa cum urmeaza;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune aferenta Etapei I POIM, este în sumă de 126.169.152,97 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului aferenta Etapei I este în sumă de 22.265.144,64 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA aferent Etapei I si II.

Cod proiect: 128444.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/constructia-drumului-expres-braila-galati-1

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate