Comunicate


2018-12-05

Comunicat - CNAIR SA a depus in data de 03 decembrie 2018 Aplicația de Finanțare pentru proiectul Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila

București, 03.12.2018

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 03 decembrie 2018 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila"  în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului este construirea unui pod peste fluviul Dunărea cu o lungime de 1.974,30 m, cu o distanță centrală de 1,120,00 m și două deschideri laterale de 489,65 și 364,65 m. Ecartamentul vertical va fi la 38 m de la nivelul maxim de inundații,îndeplinind criteriilor de navigație pe Dunăre; construirea a 19,05 km de drum de 2x2 benzi între Brăila și Jijila; construirea a 4,350 km de linii de legătură 2x1 spre Măcin.
Rezultatele așteptate ale proiectului sunt : 
1. construirea unui pod peste râul Dunărea cu o lungime de 1.974,30 m; 
2. reducerea timpului de călătorie între localitățile de pe ambele maluri ale Dunării, în zona Braila și creșterea traficului mediu pentru traficul de tranzit;
3. - 19,05 km de drum de 2x2 benzi între Brăila și Jijila
4. - 4,350 km de linii de 2x1 piste de legătură spre Măcin.

Prezentul proiect contribuie la atingerea principalului rezultat urmărit în promovarea investițiilor prevăzute în cadrul OS2.1.-reducerea timpului mediu de călătorie.

Valoarea totală a  proiectului este de 2.588.859,095 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-1.634.591.038,58 lei, 25% contribuția proprie- 544.863.679,51 lei, restul de 409.404.377,20 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Cod proiect 117135

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate