Proceduri finalizate / ServiciiServicii de proiectare DALI documentatie de avizare a lucrarilor de interventie

PT – proiect tehnic, deviz general, liste de cantități, caiet de sarcini și detalii de execuție pentru obiectivul  « Lucrări de reparații și consolidare la Centrul de Intruire și Perfecționare Lazu - sat Lazu, comuna Agigea, jud. Constanța 

Data actualizarii paginii: 21-02-2022

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate