TransparentaAvertizorul de Integritate

Avertizorul este persoana care face o sesizare cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, fiind convinsă de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

La nivel de D.R.D.P. Constanţa, sesizările pot fi primite conform prevederilor procedurii operaționale ”Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Constanţa., Cod: PO-SNA.01, Ediția I, Revizia 1”.  

Sesizarile se transmit:

- în format electronic, prin accesarea de către avertizor, a formularului de avertizare în interes public aflat pe site-ul entității la rubrica ”Transparență”, secțiunea „Avertizorul de integritate”, completarea și transmiterea acestuia la adresa de e-mail .

- în formă scrisă prin depunerea formularului de avertizare la cutia poștală instalată la intrarea în sediul D.R.D.P Constanţa.

În ambele variante, formularul de avertizare va fi preluat și înregistrat exclusiv de persoanele cu atribuții în acest sens, cu respectarea strictă a prevederilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Legislatie - avertizor de integritate :

  • Legea nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
  • Legea nr.682/2002, privind protecția martorilor;
  • Legea nr.477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice ;
  • Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
  • Legea nr.78/2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

Textele legilor menționate mai sus pot fi vizualizate la adresa http://legislatie.just.ro

Adresa email: avertizor.integritate@drdpct.ro

 

Data actualizarii paginii: 30-06-2021

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate