Anunturi publice


2020-04-16

Declaratie privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, titularul planului urbanistic zonal PASAJ DENIVELAT SUPERIOR PE DRUMUL NATIONAL DN21, LA KM 105+500 COMUNA DRAGALINA

                                         DECLARATIE

 

 

In conformitate cu art. 33, punctul b din HG. Nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, titularul planului urbanistic zonal PASAJ DENIVELAT SUPERIOR PE DRUMUL NATIONAL DN21, LA KM 105+500 COMUNA DRAGALINA, conform prevederilor Legii nr. 350/2001” propus a fi amplasat in judetul Calarasi, comuna Dragalina, judetul Calarasi pune la dispozitia autoritatilor care au fost implicate in procedura, cat si publicului interesat urmatoarele:

 

  1. Forma aprobata a “PLANULUI URBANISTIC ZONAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM, conform prevederilor Legii nr. 350/2001” propus a fi amplasat in judetul Calarasi, comuna DRAGALINA;

 

  1.  Modalitatea in care au fost respectate cerintele de protectia mediului, respectiv integrarea lor in PUZ:

-protejarea factorului de mediu “aer” – Fluidizarea circulatiei urmare executiei pasajului, va conduce la reducerea nivelul emisiilor atmosferice. Atat in faza de constructie cat si in faza de exploatare a obiectivului propus prin PUZ, valorile se vor situa sub limitele stabilite prin Ordinele nr. 462/1993 si 756/1997 cu modificarile si completarile ulterioare.

-protejarea factorului de mediu “apa”- In zona analizata prin PUZ nu exista cursuri de apa. Inainte de descarcarea pe teren sau in canale, apele pluviale colectate de pe suprafata drumului si pasajului vor fi preepurate in bazine de sedimentare si separatoare de hidrocarburi, descarcarea realizandu-se apoi in bazine de retentie si infiltrare.

-protejarea factorului de mediu “sol” – Deseurile rezultate in timpul constructiilor si cele menajere se vor elimina prin intermediul agentilor economici autorizati sa desfasoare astfel de activitati. Se va implementa un sistem de colectare selectiva a deseurilor;

-protejarea vegetatiei, calitatea peisajului – La terminarea lucrarilor de constructie, pamantul vegetal va fi asternut pe taluzuri si folosit pentru reconstructia peisagistica a zonei. In cazul in care exista un exces de pamant vegetal, acesta va fi folosit pentru imbunatatirea caracteristicilor productive a unor terenuri degradate din zona.

-protejarea siturilor Natura 2000: nu este cazul

Publicul a fost consultat in cadrul dezbaterii publice si a fost informat prin anunturile publice ale etapelor de procedura parcurse. Pe parcursul procedurii nu au existat sesizari ale publicului interesat.

Autoritatile implicate in procedura, membre ale grupului de lucru, si-au exprimat opinia in cadrul comitetului special constituit.

Alternativa de plan aleasa prezinta cele mai bune masuri pentru prevenire: reducerea si compensarea efectelor adverse asupra mediului in urma implementarii PUZ – ului, in conditii de maxima eficienta ecomonica.

Raportul de mediu elaborat de ing. Moldoveanu Ana – Maria, a evidentiat faptul ca implementarea planului nu va avea un impact negativ asupra mediului.

Data actualizarii paginii: 24-09-2022

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate