Comunicate


2020-12-17

Comunicat CNAIR SA - Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Buzau- Braila

„Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres

Buzau- Braila”.

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 16.12.2020Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 66/14.04.2020, pentru proiectul:

„Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Buzau- Braila”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica:

Conditii Generale:

Art.2 – Durata contractului, alin (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 24 de luni, respectiv intre data de 03.03.2020 si 28.02.2022, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 20.737.078,36 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă de 14.942.219,94 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 2.636.862,35 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

Cod proiect:127983.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 Date de contact:

Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/elaborare-studiu-de-fezabilitate-si-proiect-tehnic-35

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate