Comunicate


2021-11-11

Comunicat CNAIR SA - Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Brăila (Jijila) - Tulcea (Cataloi)

Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Brăila (Jijila) - Tulcea (Cataloi)

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 29.11.2019, Contractul de Finanțare nr. 52 pentru Proiectul ”Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum expres Brăila (Jijila)-Tulcea (Cataloi)”, finanțat prin  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2– Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, OS 2.1. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregătire proiecte de investiții.

 

Localizarea proiectului:

Regiunea Sud-Est, Județul Brăila-Municipiul Brăila și Județul Tulcea-Municipiul Tulcea.

 

Obiectivul general ale proiectului:

Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

 

Descrierea proiectului:

Sectorul de Drum Expres Brăila (Jijila)-Tulcea (Cataloi) face parte din Intercoridorul Moldova-Dobrogea care asigură legătura coridorului OR3 cu Dobrogea, porturile de la Marea Neagră, litoralul românesc dar și tranzitul spre Bulgaria și Turcia. Conectează centrele socio-economice Focșani, Brăila, Galați, Tulcea și Constanța și facilitează traversarea Dunării în zona Brăila–Galați. Intercoridorul asigură conectivitatea portului Constanța cu regiunea de dezvoltare NE (Moldova).

 

Rezultate proiect:

1.    Elaborare Studiu de Fezabilitate;

2.    Elaborare Proiect Tehnic de Execuție

Studiul de Fezabilitate va cuprinde:

·         Sinteza – Sumar – Concluzii; Studiul privind alternative de traseu; Lucrări de drumuri, lucrări de poduri, lucraăi de consolidari și lucrări hidrotehnice;

·         Studii de specialitate:

Studiul de trafic; Studiul hidrologic și/sau hidrogeologic și /sau hidraulic; Studiul geotehnic și/sau geologic sau studii de analiză și stabilitatea terenului;

Studiul topografic; Investigații și studii de teren; Studiul arheologic; Alte investigații de sol și material; Studii privind ocuparea terenurilor.

·         Analiza cost-beneficiu și modelul financiar (analiza economica);

·         Evaluarea impactului asupra mediului;

·         Identificarea, relocarea și protejarea rețelelor și instalațiilor existente;

·         Autorizații, avize și acorduri;

·         Identificarea proprietărilor de terenuri ce trebuie achiziționate;

·         Cost scenariu/opțiune tehnico-economic(e) - Deviz General;

·         Etapele de construcție si aspectele de săntate și securitate.

3.    Elaborare Proiect tehnic de Execuție.

Prestatorul va respecta structura minimală a Proiectului pentru Autorizarea Executării lucrărilor de construire prevăzuta în cadrul Anexei nr. 9 Capitolul I din HG 907/2016.

Valoarea totala a proiectului: 22.870.639,08 lei;

Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 16.426.956,14 lei;

Valoarea finanțării naționale: 2.898.874,62 lei;

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 3.544.808,32 lei.

 

Perioada de implementare a Proiectului este de 27 luni, respectiv între data de 01.07.2020 și 30.09.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a ctivităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Cod proiect: 129180

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/elaborare-studiu-de-fezabilitate-%C8%99i-proiect-tehnic-42

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate