Comunicate


2021-09-03

Comunicat CNAIR SA - Elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru obiectivul Nod Rutier Cumpana A4 ( km 16+700) – DN39

București,02.09.2021

 

„Elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru obiectivul Nod Rutier Cumpana A4 ( km 16+700) – DN39”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 31.08.2021, încheierea Contractului de Finanțare nr.114 pentru proiectul „Elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru obiectivul Nod Rutier Cumpana A4 ( km 16+700) – DN39” în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, OS 2.2- Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere – sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Creșterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera  TEN-T.

Obiectivul general ale proiectului este: imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Rezultatele asteptate ale proiectului sunt : elaborarea Studiului de fezabilitate si a Proiectului Tehnic de Executie.

 

Valoarea totală a  proiectului este de 890.691,21 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala- 637.172,41 lei, 15% contribuția proprie- 112.442,19 lei, diferenta reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni, respectiv între data de 26.10.2020- 31.12.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 129414.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/elaborare-studiu-de-fezabilitate-si-proiect-tehnic-41

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate