Comunicate


2019-05-31

Comunicat CNAIR SA - Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 29.05.2019, încheierea Contractului de Finanțare nr.37 pentru proiectul "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila" în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea Dobrogei prin asigurarea unei legături moderne cu coridorul de conectivitate național 3 (București-Moldova), precum și îmbunătățirea condițiilor de tranzit pentru traficul internațional către Bulgaria și Turcia. Noua legătură va reduce timpul de călătorie, costurile de funcționare ale vehiculelor și expunerea populației la poluarea aerului și a zgomotului și îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii de-a lungul căilor de acces la Dunăre având ca puncte de trecere în Brăila și Galați.
Rezultatele așteptateale proiectului sunt :
1. Construirea unui pod peste Dunăre cu o lungime de 1.974,30 m;
2. 16.940 km drum nou între Brăila și Jijila;
3. 4,366 km drum de legătură spre Măcin;
4. 2 viaducte de acces;
5. 12 poduri noi;
6. 23 structuri;
7. 1 nod rutier;
8. 7 intersecții;
9. 1 centrul de întreținere și coordonare;
10. 1 stație de montare;
11. 1 pasaj nou.
Valoarea totală a proiectului este de 2.571.925.790,17 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-1.696.947.366,29 lei, 15% contribuția proprie-299.461.299,92 lei, restul de 575.517.123,96 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.
Durata proiectului: 105 luni
Cod proiect 117135

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84

http://cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/pod-suspendat-peste-dun%C4%83re-%C3%AEn-zona-br%C4%83ila-1

 

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate