Comunicate


2020-04-07

Comunicat CNAIR SA - Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Focșani-Brăila

Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Focșani-Brăila

București, 06.04.2020

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant și MINISTERUL TRANSPORTURILOR INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au convenit încheierea în data de 01.04.2020 a Contractului de Finanțare nr. 64,  pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Focșani-Brăila" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.2-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investitorilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.
Rezultatele așteptate ale proiectului sunt : 
1. realizarea Studiului de Fezabilitate; 
2. realizarea Proiectului tehnic de execuție pentru Drum Expres Focșani-Brăila.

Valoarea totală a  proiectului este de 25.323.056,49 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-18.199.181,60 lei, 15% contribuția proprie- 3.211.620,28 lei, restul de 3.912.254,61 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 25 luni, respectiv între data  de 01.12.2019 și 31.12.2021 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte se semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 129033

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

                              

                                                                                                                                                                          C.N.A.I.R.  S. A

http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/elaborare-studiu-de-fezabilitate-%C8%99i-proiect-tehnic-23

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate