Comunicate


2022-09-16

Comunicat CNAIR SA - Elaborare Studiu de Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Extindere si Modernizare parte carosabila- amplasament DN39E

București, 15.09.2022

 

„Elaborare Studiu de Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Extindere

si Modernizare parte carosabila- amplasament DN39E”

COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar al finantarii și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit in data de 13.09.2022, incheierea Contractului de Finantare nr.164 pentru proiectul „Elaborare Studiu de Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Extindere si Modernizare parte carosabila- amplasament DN39E”, in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, OS 2.2 Apel de proiecte pentru

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

 

Obiectivul general ale proiectului: ca parte din TEN-T CORE, este imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Realizarea Studiului de prefezabilitate (SPF) care trebuie sa respecte continutul cadru al Studiului de Fezabilitate, in conformitate cu HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri public.
  2. Realizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Extindere si modernizare parte carosabila - amplasament 39 E - km 0+000 – km 3+414”.

 

Valoarea totală a  proiectului este de 202.946,00 lei și va fi finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 149.894,10 lei, 15% contribuția proprie- 26.451,90 lei, diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv între data de 01.05.2021 și 30.04.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 151117.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/%E2%80%9Eelaborare-studiu-de-prefezabilitate-si-studiu-de

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate