Comunicate


2021-05-07

Comunicat CNAIR SA - Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru realizarea a 9 noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2, A3

București-06.05.2021

 Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru realizarea a

 9  noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2, A3”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au convenit încheierea în data de 29.04.2021, Contractului de Finantare nr. 98, pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru realizarea a 9 noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2, A3" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățireamobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Obiectiv Specific 1.1.Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE- sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră a TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultate așteptate:

Pachet nr. 1 - Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție privind realizarea a 6 noduri rutiere pe Autostrăzile A1 si A3 , în zona de Vest a României:

• Nod rutier: A1 (km 326+155)-DJ704 (Cugir)

• Nod rutier: A1 (km 362+813) - DC129 (Santuhalm)

• Nod rutier: A1 (km 485+030_ - DJ609 E (Recas)

• Nod rutier: A1 (km km 450+210) - DJ 609 (Bethausen)

• Nod rutier: A1 (km 528+509) - DJ 682G (Cruceni)

• Nod rutier: A3 (km 39+940) - DN 1P (Spinus).

Pachet nr. 2 - Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție privind realizarea a 3 noduri rutiere pe Autostrăzile A1, A2, A3, in zona de Sud–Est a României:

• Nod rutier Autostrada A1 km 73+100 cu DJ 702F la Ionești

• Nod rutier Autostrada A2 km 90+100 cu DJ 306 si DN3A la Dragoș Vodă

• Nod rutier Autostrrada A3 km 36+700 cu DJ 101C la Gruiu (Sector București - Ploiești).

Valoarea totală a  proiectului este de 4.430.586,56 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-3.194.819,44 lei, 15% contribuția proprie – 563.791,66 lei, restul de 671.975,46 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 25 luni, respectiv între data  01.12.2020 și 31.12.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 143412

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/elaborare-studiu-de-fezabilitate-si-proiect-tehnic-37

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate