Comunicate


2021-05-11

Comunicat CNAIR SA - Elaborare Studiu de Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Extindere si Modernizare parte carosabila- amplasament DN39E

 “Elaborare Studiu de Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Extindere si Modernizare parte carosabila- amplasament DN39E”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 11.05.2021 Cererea de Finanțare pentru proiectul “Elaborare Studiu de Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Extindere si Modernizare parte carosabila- amplasament DN39E” in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregatire proiecte de investitii, Operatiunea- Cresterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

 

Obiectivul general al proiectului este, ca parte din TEN-T CORE, imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Realizarea Studiului de prefezabilitate (SPF) trebuie sa respecte continutul cadru al Studiului de Fezabilitate, in conformitate cu HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri public;

2. Realizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Extindere si modernizare parte carosabila - amplasament 39 E - km 0+000 – km 3+414”.

 

Valoarea totală a proiectului este de 202.946,00 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 149.894,10 lei, 15% contributia proprie – 26.451,00 lei, diferenta reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 24 luni

Cod proiect 151117.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/elaborare-studiu-de-prefezabilitate-si-studiu-de-0

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate