Comunicate


2021-11-18

Comunicat CNAIR SA - Elaborare studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic, detalii de executie si D.T.A.C. pentru lucrarea Alternativa Techirghiol

Elaborare studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic, detalii de executie si D.T.A.C. pentru lucrarea „Alternativa Techirghiol”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 12.11.2021Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 55/18.12.2019, pentru proiectul:

Elaborare studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic, detalii de executie si D.T.A.C. pentru lucrarea „Alternativa Techirghiol”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica urmatoarea clauza importanta:

Conditii Generale:

Art.2 – Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 41 de luni, respectiv intre data de 01.08.2019 si 31.12.2022, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

Cod proiect:118712.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/elaborare-studiu-de-fezabilitate-si-proiect-tehnic-43

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate