Comunicate


2021-11-23

Comunicat CNAIR SA - Reabilitarea Podului peste bratul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680 si Reabilitarea Podului de la Cernavoda situat pe Autostrada A2, la km 157+60

„Reabilitarea Podului peste bratul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680 si Reabilitarea Podului de la Cernavoda situat pe Autostrada A2, la km 157+600”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 19.11.2021, încheierea Contractului de Finanțare nr.123 pentru proiectul „Reabilitarea Podului peste bratul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680 si Reabilitarea Podului de la Cernavoda situat pe Autostrada A2,la km 157+600”  in vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1- Îmbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului OS 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operațiunea- Creșterea mobilitatii pe reteaua rutiera  TEN-T centrala.

Obiectivul general ale proiectului este: extinderea infrastructurii de transport rutier amplasate pe reteaua TEN-T centrala , prin reabilitarea, modernizarea sau, dupa caz, completarea tronsoanelor a caror constructie a fost demarata in perioada de programare 2007-2013 si a celor care au fost stabilite prin MPGT, asigurand dezvoltarea in continuare a retelei definite, fapt care va conduce in primul rand la economii de timp in transportul rutier de marfuri si calatori intre regiunile Romaniei si Europa Centrala, de Vest si de Sud ca urmare a eliminarii blocajelor pe rutele vizate, asigurand cresterea mobilitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

1. Reabilitarea Podului de la Cernavoda situat pe A2, km 157+600:

a) Lungime pod 1.596 m;

b) Viteza de proiectare 100km/h.

2. Reabilitarea Podului peste bratul Borcea situat pe A2, km 149+680:

a) Lungime pod 968 m;

b) Viteza de proiectare 100km/h.

Valoarea totală a  proiectului este de 216.792.495,89 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune - 147.150.893,11 lei, 15% contribuția proprie- 25.967.804,65 lei, diferenta reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 51 luni, respectiv între data de 01.10.2019 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 126752.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/reabilitarea-podului-peste-bratul-borcea-situat-pe-0

Data actualizarii paginii: 21-06-2024

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate