Informatii utileInformatii de interes public

    

 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

- Hotararea de Guvern nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

Solicitarea de informații de interes public

Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care  priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei”(art.2, lit (b) din Legea nr.544/2001)                                                   

În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice informații de interes public.  

Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate, în scris sau verbal, termenele prevăzute de Legea 544/2001.

Solicitarea în scris a unor informații de interes public se poate face prin completarea formularului de cerere pus la dispoziție pe pagina noastră de internet.

    - formular Formular de cerere de informații de interes public în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public)

Reclamația administrativă

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, poate depune reclamația administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001.

- formular Reclamatie administrativa (model 1) - in cazul raspunsului negativ

- formular Reclamatie administrativa (model 2) - in cazul netrimiterii raspunsului in termenul legal

Buletin informativ

Conform art.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care cuprinde urmatoarele informatii de interes public din oficiu:

Informatii de interes public

Trimitere catre pagina unde sunt publicate informatiile

pe site-ul institutiei (link sectiune)

 

a)

actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

   CNAIR - Legislatie

b)

structura organizatorica, atributiile departamentelor autoritatii sau institutiei publice

Organigrama

Regulament de organizare si functionare

c)

numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

Conducere DRDP

d)

coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice

Contact

 

Program audiente

e)

audiente

f)

sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

Bugetul din toate sursele de finantare si bugetul structurilor aflate sub autoritatea, in subordinea sau in coordonarea institutiei:

http://cnadnr.ro/ro/transparenta/prevederile-bugetare-%C8%99i-execu%C8%9Bia-aferente-proiectelor-incluse-%C3%AEn-programul

Situatia platilor (executie bugetara): 

http://cnadnr.ro/ro/transparenta/bugetul-de-venituri-si-cheltuieli-al-cnair-2018

Situatia drepturilor salariale pe functii si a altor drepturi/beneficii: 

http://cnadnr.ro/ro/transparenta/situatia-drepturilor-salariale-pe-functii-si-altor-drepturi

Bilanturi contabile: http://cnadnr.ro/ro/transparenta/bilant-contabil

g)

programele si strategiile proprii

 

h)

lista cuprinzand documentele de interes public

   Lista informatii publice

i)

lista cuprinzand categoriile de documente de interes public produse si/sau gestionate

j)

modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Formular reclamatie administrativa (model 1) - in cazul raspunsului negativ

Formular reclamatie administrativa (model 2) - in cazul netrimiterii raspunsului in termenul legal

 

           Strategia de comunicare a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Data actualizarii paginii: 29-04-2021

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate