Informatii utilePetitii

- Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

- Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

In sensul O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, prin petitie se intelege cererea,  reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris sau prin e-mail, pe    
care un cetatean ori o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, societatilor nationale, societatilor comerciale de interes        
judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.   

Petitia poate fi transmisa pe e-mail, pe adresa relatiipublice@drdpct.ro, sau poate fi transmisa prin posta/depusa personal la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 - DC 89, Autostrada A4, km 5+644.

Formular petitie

 

Rapoarte semestriale privind solutionarea petitiilor la nivelul DRDP Constanta

2022 - Raport semestrul I ___  

2021 - Raport semestrul I ___  Raport semestrul II

2020 - Raport semestrul I  ___ Raport semestrul II

2019 - Raport semestrul I  ___  Raport semestrul II

2018 - Raport semestrul I  ___  Raport semestrul II

2017 - Raport semestrul I  ___  Raport semestrul II

Data actualizarii paginii: 30-06-2022

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate