Informatii utilePetitii

- Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

- Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

In sensul O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, prin petitie se intelege cererea,  reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris sau prin e-mail, pe    
care un cetatean ori o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, societatilor nationale, societatilor comerciale de interes        
judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.   

 

Petitia poate fi transmisa pe e-mail, pe adresa relatiipublice@drdpct.ro, pe fax la nr.0241 584 371 sau poate fi transmisa prin posta/depusa personal la Registratura DRDP Constanta, Str. Prelungirea Traian FN, cod postal 900716, Constanta.

 

Data actualizarii paginii: 06-08-2019

Copyright DRDPCT © - Toate drepturile rezervate